T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ


T.C.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ


T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ


T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞIÇANAKKALE TİC. VE SAN. OD.ÇASİAD

ÇANAKKALE İLİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMLARI
25 - 31 AĞUSTOS 2008
ÇANAKKALE İLİ DEĞERLERİ ENVANTERİ KİTABI
 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları ve STK’lar işbirliği ile 25-31 Ağustos 2008 tarihleri arasında organize edilen “Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları” başarı ile tamamlanmıştır. Çanakkale İl Merkezi, 11 ilçe ve 2 beldede gerçekleştirilen toplam 14 ayrı sempozyumda sunulan ve ağırlıklı olarak tarım, turizm, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, etnografya, coğrafya, yer bilimleri, sosyoloji, dil ve edebiyat, su ürünleri, çevre, eğitim, sağlık, mitoloji, ekoloji, seramik ve işletmecilik gibi alanlar üzerinde yoğunlaşan bildiriler kitaplaştırılarak sempozyumlar sırasında dağıtılmıştır.

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları”nın düzenlenmesinin en önemli amaçlarından biri bu 14 ayrı sempozyumda ortaya konulacak bilimsel bildirilerle sorun çözen ve yörenin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda kalkınmasına ve daha iyi tanınmasına yol açacak projeler geliştirilmesine zemin oluşturulmasında kaynak teşkil etmek üzere bir değerler envanteri çıkarmaktı. Hazırlanacak olan bu “Çanakkale İli Değerler Envanteri Kitabı” nın ana amacı sempozyumlarda sunulan bildiriler esas alınarak Çanakkale İli değerleri; değer adı, değer kategorisi, değerin kısa öyküsü, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi stratejisi ve değer stratejisini uygulayacak kurumlar ile birlikte listelenmesidir.

Çanakkale İli Değerler Envanteri Kitabı’nın oluşmasında Çanakkale değerlerinin uzmanları tarafından envanterlenmesini sağlamak amacıyla doldurulmak üzere bir Envanter Formu hazırlanmıştır.

Bu örnek formata göre "Çanakkale İli Değerleri Envanter Kitabı" oluşturulacağından Farklı envanterler öncelikle sempozyum düzenleme kurulları tarafından örnek forma göre yazılarak ilgili sempozyum düzenleme kurulu başkanlarına veya; cids2008@comu.edu.tr adresine gönderilecektir

 

DOLDURULAN ENVANTER LİSTESİ

 

   

ENVANTER FORMU

ÖRNEK ENVANTER FORMU